635true dots bottomright 355true false 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide10
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide4

"לא מצליח להבין את הקטע של הסינים ומקלות האכילה,  הרי הם כבר ראו מזלג" (ג'רי סיינפלד)

במזלג, בצ'ופסטיקס, בכפית – תזרום, איך שנוח לך. . . כי זרימה, זה המוטו שלנו ברשת ריבר.